Aktuality

Podmínky pro využítí našich služeb

dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

platné od 3.5.2021, aktualizováno 24.5.2021

Zákaznice nesmí mít žádné příznaky onemocnění a prokáže, že splňuje jednu z následujících podmínek:

  1. absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
  2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem
  3. prošla kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování
  4. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  5. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  6. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
  7. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní
  8. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test , který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
  9. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.